Oświadczenie
HandicapX App

HandicapX® jest marką należącą do firmy iwillDesign. Operatorem aplikacji HandicapX® jest firma iwillDesign – Alexander Will Webdesign. Aplikacja HandicapX® na Androida oraz Aplikacja HandicapX® na iPhone’a są dalej nazywane Aplikacją HandicapX lub Aplikacją.

Odpowiedzialność za zawartość

Jako usługodawca odpowiadamy za własne treści, które udostępniamy do użytku, zgodnie z ogólnymi przepisami § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG). Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy jednak zobowiązani jako usługodawca do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób trzecich lub do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Obowiązek usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostaje nienaruszony. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu uzyskania wiedzy o konkretnym naruszeniu. Jeśli dowiemy się o takich naruszeniach, natychmiast usuniemy te treści.

Odpowiedzialność za lokalizację toalet

Nasza aplikacja zawiera lokalizacje toalet pochodzące od stron trzecich, na których dostępność, przystępność i użyteczność nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za lokalizacje toalet. Za dostępność, osiągalność i użyteczność tych miejsc toalet odpowiada zawsze odpowiedni dostawca lub operator. Zarejestrowane miejsca toalet zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie wprowadzania do bazy danych. W chwili wprowadzania nie stwierdzono żadnych niezgodności z prawem. Jednak stałe monitorowanie miejsc w toaletach nie jest uzasadnione bez konkretnych oznak naruszenia prawa. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach, natychmiast usuniemy takie wpisy.

Odpowiedzialność za szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji toalet (szczegóły dotyczące toalet)

Nasza aplikacja zawiera szczegółowe informacje o lokalizacjach toalet od stron trzecich, nad których zgodnością i dokładnością nie mamy kontroli. Dlatego nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za te szczegółowe informacje. Za przestrzeganie szczegółowych informacji o lokalizacjach toalet odpowiada zawsze odpowiedni dostawca lub operator. Szczegóły dotyczące toalet zostały sprawdzone pod kątem dokładności i ewentualnego naruszenia prawa w momencie wprowadzania do bazy danych. W chwili wprowadzania danych nie stwierdzono żadnych niezgodności z prawem. Stałe monitorowanie danych dotyczących toalet nie jest jednak uzasadnione bez konkretnych oznak naruszenia prawa. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach, natychmiast usuniemy takie wpisy.

Odpowiedzialność za oceny i komentarze

Nasza aplikacja zawiera oceny i komentarze dotyczące lokalizacji toalet od użytkowników HandicapX App, na których dokładność nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za oceny i komentarze. Oceny i komentarze zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie wprowadzania do bazy danych. W momencie wprowadzania nie stwierdzono żadnych niezgodności z prawem. Stałe monitorowanie szczegółów toalety nie jest jednak uzasadnione bez konkretnych wskazówek dotyczących naruszenia prawa. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach prawa, będziemy niezwłocznie usuwać takie wpisy.

Copyright

Aplikacja HandicapX, jej zawartość, projekt i przygotowanie podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, rozpowszechnianie, dekompilacja i wszelkiego rodzaju wykorzystanie poza granicami prawa autorskiego wymaga wyraźnej pisemnej zgody HandicapX® i operatora iWillDesign – Alexander Will Webdesign. Pobieranie tej aplikacji jest dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, prawa autorskie osób trzecich są respektowane. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli mimo to dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy o odpowiednią informację. W przypadku powzięcia wiadomości o naruszeniu prawa, niezwłocznie usuniemy takie treści.

Zmiany w aplikacji HandicapX

iwillDesign – Alexander Will Webdesign zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w HandicapX App w dowolnym momencie. Zmiany w HandicapX App nie muszą wymagać aktualizacji i mogą być dokonywane w pewnym zakresie po stronie serwera.

Dostępność

Dostępność Aplikacji HandicapX nie może być zagwarantowana na stałe. Operator aplikacji zastrzega sobie prawo do zaprzestania korzystania z HandicapX App w dowolnym momencie bez powiadomienia i uzasadnienia.

Ochrona danych

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas sprawą najwyższej wagi. W tym sensie zobowiązujemy się do poufnego traktowania Twoich danych, nieprzekazywania ich osobom trzecim oraz do ochrony przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Wszystkie wpisy dokonywane przez użytkownika w ramach opinii w aplikacji HandicapX są dobrowolne i służą nam wyłącznie do celów korespondencji. Wszystkie dane przekazane w trakcie przetwarzania, zgłaszania, oceniania i komentowania lokalizacji toalet są traktowane jako poufne i udostępniane anonimowo.

Google Maps (Android Version)

Wersja aplikacji HandicapX na system Android korzysta z Google Maps, usługi świadczonej przez Google Inc („Google“). Korzystanie z Map Google oraz informacje uzyskane za pośrednictwem Map Google podlegają Warunkom użytkowania Google oraz Dodatkowym warunkom dla Map Google. Mapy Google są wykorzystywane wyłącznie do określania aktualnej lokalizacji użytkownika, geokoordynacji lokalizacji toalet i ich wyświetlania na Mapach Google za pośrednictwem Google Maps API zgodnie z ogólnymi warunkami dotyczącymi Google Maps API.

Apple Maps (iOS Version)

Aplikacja HandicapX w wersji na iOS korzysta z Apple Maps, usługi świadczonej przez Apple Inc („Apple“). Korzystanie z Map Apple oraz informacje uzyskane za pośrednictwem Map Apple podlegają Warunkom użytkowania Apple oraz Dodatkowym warunkom dla Map Apple. Korzystanie z Map Apple służy wyłącznie do określania bieżącej lokalizacji użytkownika, geokoordynacji lokalizacji toalet i wyświetlania ich na Mapach Apple za pośrednictwem interfejsu API Map Apple zgodnie z warunkami dotyczącymi interfejsu API Map Apple.